Головна

Співорганізатори конференції:
Міністерство освіти и науки України
Національна академія педагогічних наук України
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Інститут професійної-технічної освіти НАПН України
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла  Коцюбинського
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Республіка Польша)

 

Шановні учасники конференції!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що відбудеться в режимі онлайн 14 – 15 січня 2021 року.

Дякуємо за співпрацю!

Організаційний комітет конференції